Ka­nia

Göteborgs-Posten - - Konsument -

Bio­or­ga­nic to­ma­to ketchup

Pris: 15,90 kr för 500 ml (31,80 kr/l) In­köps­stäl­le: Lidl

An­del to­mat­kon­centrat: 74 pro­cent Soc­ker/salt: 24,5 g/2,52 g per 100 g Plus: Jät­te­bra. Som ketchup ska va­ra. Fin ba­lans mel­lan sy­ra och söt­ma. Bra kon­si­stens.

Mi­nus: Neu­tral doft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.