3 ja­nu­a­ri

Göteborgs-Posten - - Namn -

I dag har Al­fred och Al­fri­da namns­dag. Al­fred är for­neng­elskt och sam­man­satt av två ord som be­ty­der ”alf”, över­na­tur­ligt vä­sen, och ”råd” el­ler ”be­slut”. En tolk­ning är ”den som fått råd av al­fer­na el­ler an­dar­na”. Nam­net kom hit på 1700-ta­let och var som van­li­gast i bör­jan av 1900-ta­let. Drygt 15 500 he­ter Al­fred, un­ge­fär 8 700 kal­las så, med me­del­ål­dern 11. Al­fri­da är forn­svenskt och en sam­man­sätt­ning av ”alf” och or­det ”frid” i be­ty­del­sen ”skön” el­ler ”vac­ker”. Det var gans­ka van­ligt i bör­jan av 1800-ta­let och kring 1900. Cir­ka 900 he­ter Al­fri­da. Knappt 60 har det som till­tals­namn, med me­del­ål­dern 24.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.