Fak­ta: Ka­rin Ol­stor­pe

Göteborgs-Posten - - Namn -

Ål­der: 31 år.

Bor: I Flo­da. Yr­ke: Brand­man, av de 344 hel­tids­an­ställ­da brand­män­nen i Gö­te­borg är hon en av 14 kvin­nor.

Fa­milj: Sam­bon Da­ni­el, dot­tern Maj­ken två år.

In­tres­sen: Fa­mil­jen, fri­lufts­liv, mu­sik och att ba­ka. Vice ord­fö­ran­de i KIRtj, Nät­ver­ket för kvin­nor in­om rädd­nings­tjäns­ten. För­e­ning­en finns på Fa­ce­book och Instagram

Ku­ri­o­sa: Ka­rin ha­de lind­rig klaust­ro­fo­bi in­nan hon blev brand­man. Hon över­vann sin räds­la ge­nom KBT, kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi, och när hon på­bör­ja­de sin ut­bild­ning var hon bo­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.