För­tyd­li­gan­de.

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

I Per Mån­sons och Jens Sö­ren­sen Stil­hoffs ar­ti­kel i pap­pers­tid­ning­en (3/1) kan det upp­fat­tas som att Mi Lenn­hag och Wil­helm Kon­nan­der ti­di­ga­re de­bat­te­rat Ryss­land i ter­mer av ett nytt kallt krig el­ler om­värl­dens syn på Ryss­land. Lenn­hags och Kon­nan­ders de­batt skis­sa­de en­bart på tänk­ba­ra in­ri­kes­po­li­tis­ka sce­na­ri­er för Ryss­land då Pu­tins pre­si­dent­pe­ri­od lö­per ut 2024.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.