Post­num­ret vin­ner re­kord­stor mil­jon­vinst

Lyc­ko­sam­ma bo­en­de i Ang­e­red kom­mer snart få klirr i kas­san. Ett post­num­mer i om­rå­det vin­ner näm­li­gen Post­k­od­lot­te­ri­ets störs­ta pott i Gran­ny­ran nå­gon­sin: över 200 mil­jo­ner kro­nor.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Mi­chae­la Kar­lén mi­chae­la.kar­[email protected]

På fre­da­gen kom den gla­da (åt­minsto­ne för Ag­nes­bergs­bor­na) ny­he­ten: post­num­mer 424 38 i Ag­nes­berg i Ang­e­red, Gö­te­borg vin­ner 209 mil­jo­ner kro­nor i Svens­ka Post­k­od­lot­te­ri­ets Gran­ny­ran.

Un­der året ska lot­te­ri­et de­la ut sam­man­lagt 476 mil­jo­ner kro­nor till tre oli­ka post­num­mer i Sve­ri­ge. Knappt hälf­ten av vinst­pot­ten går nu till någ­ra lyck­ligt lot­ta­de gö­te­bor­ga­re – den störs­ta vins­ten i den så kall­la­de Gran­ny­ran nå­gon­sin.

Men att ba­ra

bo inom det lyc­ko­sam­ma post­num­ret räc­ker in­te för att få en del av ka­kan. Vins­ten för­de­las mel­lan bo­en­de som har en lott. Hur många som får de­la på vins­ten är än­nu hem­ligt.

Lott­kö­par­na i det vin­nan­de post­num­ret får de­la på nä­ra 70 mil­jo­ner kro­nor, me­dan lott­kö­par­na i den vin­nan­de post­ko­den de­lar på drygt 139 mil­jo­ner kro­nor (post­ko­den är en mind­re del av ett post­num­mer­om­rå­det och av­slö­jas först näs­ta sön­dag).

Näs­ta vec­ka kom­mer

vin­nar­na kon­tak­tas med den gla­da ny­he­ten, om de in­te fått re­da på det själ­va än­nu. På sön­dag fi­ras vin­nar­na un­der en in­spel­ning i Gö­te­borg med bland an­nat pro­gram­le­da­re Ric­kard Sjö­berg och un­der­håll­ning av Tus­se, vin­na­ren av Idol 2019.

– Det ska bli fan­tas­tiskt kul att kom­ma till­ba­ka till gö­te­borgs­om­rå­det med Gran­ny­ran. Vi var ju i Kor­te­da­la för tio år se­dan och vi vet att det finns mas­sor av en­ga­ge­ra­de och för­hopp­nings­ful­la lott­kö­pa­re i och runt Gö­te­borg. Nu ser vi fram emot att få fi­ra al­la nya vin­na­re, sä­ger Ric­kard Sjö­berg i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.