Ing­et kött på årets Golden Globe-gala

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Film: De skå­de­spe­la­re och gäs­ter som kom­mer att när­va­ra vid årets Golden Globe-gala i mor­gon kom­mer att ser­ve­ras en meny helt fri från kött- och me­je­ri­pro­duk­ter.

Den an­sed­da film­ga­lan blir för förs­ta gång­en hel­ve­gansk, skri­ver Hol­ly­wood Re­por­ter.

– Vi tror in­te att vi kom­mer att för­änd­ra värl­den med en mål­tid, men vi vill ta små steg för att väc­ka med­ve­ten­het, sä­ger Lo­ren­zo So­ria, vd på Hol­ly­wood Fo­rei­gn Press As­so­ci­a­tion som ar­ran­ge­rar ga­lan, till Hol­ly­wood Re­por­ter.

Som ett led i att ar­be­ta håll­bart kom­mer ga­lan även att åter­an­vän­da den rö­da mat­tan vid fle­ra till­ställ­ning­ar fram­ö­ver, och plast­flas­kor byts ut mot flas­kor av glas. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.