Fak­ta: Tre nya el­bi­lar 2020

Göteborgs-Posten - - Motor -

Bilå­ret 2020 kom­mer att bju­da på en mängd nya el­bi­lar och ladd­hy­bri­der. Här är tre av dem:

• Hon­da E och Maz­da MX-30 går si­na eg­na vägar och sat­sar in­te alls på lång räck­vidd med mo­del­ler­na E samt MX-30. Med små bat­te­ri­er som det ska gå hyf­sat snabbt att lad­da är de pri­märt stads- och pend­lar­bi­lar.

• Mest spän­nan­de 2020 är Volks­wa­gen ID 3 i un­ge­fär sam­ma stor­leks­klass som Golf. Den ska säl­jas med tre bat­te­ristor­le­kar. Går det att loc­ka även pri­vat­bilskö­pa­re? Blir ID 3 mur­bräc­kan för el­bils­mark­na­den även i län­der ut­an stat­li­ga sub­ven­tio­ner?

Bild: Maz­da

Maz­da MX-30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.