Svens­ka VM-me­dal­jö­ren gra­vid – mis­sar OS

Göteborgs-Posten - - Sport -

Brott­ning: Det blir ing­et OS i To­kyo för Jo­han­na Matts­son, 31. Den fler­fal­di­ga EM- och VM-me­dal­jö­ren i brott­ning är gra­vid.

Det in­ne­bär dock in­te att kar­riä­ren är slut.

– Många kvin­nor som fö­der barn och kom­mer till­ba­ka blir ju näs­tan bätt­re än nå­gon­sin, sä­ger Matts­son till P4 Norr­bot­ten.

OS i To­kyo i som­mar har länge va­rit ett mål för Jo­han­na Matts­son men ef­tersom hon nu, till­sam­mans med sin sam­bo Jo­nas, vän­tar sitt förs­ta barn i april tog hon be­slu­tet att änd­ra pla­ner­na.

– Jag fyl­ler 32 i maj så jag har känt att jag in­te kan off­ra en så­dan här sak ba­ra för att jag even­tu­ellt ska va­ra med på ett OS, sä­ger hon.

Jo­han­na Matts­sons lil­la­sys­ter Sofia, OS-brons­me­dal­jör i Rio 2016, blev mam­ma 2017 och är nu till­ba­ka i världs­e­li­ten. (TT)

Arkivbild: Pet­ter Ar­vid­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.