Hand­bolls-EM, herr

Göteborgs-Posten - - Sport -

Sve­ri­ge, Nor­ge och Ös­ter­ri­ke

• 9-26 ja­nu­a­ri

• In­för hem­ma-EM störs den svens­ka trup­pen av fle­ra av­bräck. Kim An­ders­son och Niclas Ek­berg har bå­da tac­kat nej av fa­mil­jeskäl, me­dan Ham­pus Wan­ne har en häl­ska­da. Dess­utom tving­as vi sät­ta ett stort frå­ge­tec­ken för Mattias Zachris­son, fin­li­ra­ren har pro­blem med en ax­el. Men ett EM på hem­ma­plan är all­tid än­då ett EM på hem­ma­plan – och i hand­boll kan som be­kant allt hän­da. Det här är för öv­rigt sista mäs­ter­ska­pet med gäng­et för för­bunds­kap­ten Kristján Andrés­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.