Sim-EM

Göteborgs-Posten - - Sport -

Bud­a­pest, Ung­ern

• 4-17 maj

• I Bud­a­pest ska Sa­rah Sjö­ström sli­pa for­men in­för OS se­na­re un­der som­ma­ren. Den svens­ka me­gastjär­nan är i prin­cip storfa­vo­rit på al­la di­stan­ser hon stäl­ler upp i – och det är in­te helt omöj­ligt att vi kan få se ett världs­re­kord i mäs­ter­ska­pet i lång­ba­na. Vid si­dan av Sjö­ström hit­tar vi tunga in­ter­na­tio­nel­la namn som ne­der­länds­kan Ra­no­mi Kro­mowidjo­jo och brit­ten Adam Pe­a­ty. Av de svens­ka finns ock­så Michel­le Co­le­man som har ut­veck­last myc­ket det se­nas­te året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.