Ori­en­te­rings-VM, sprint

Göteborgs-Posten - - Sport -

Dan­mark

• 6-11 ju­li

• Bragd­gul­det-vin­na­ren To­ve Alex­an­ders­son ja­gar nya guld i som­ma­rens ori­en­te­rings-VM. Mäs­ter­ska­pet är se­dan

2019 upp­de­lat, vartan­nat år di­stans och vartan­nat år sprint. Alex­an­ders­son kam­ma­de hem tre guld (lång- och medel­di­stans samt sta­fett) på årets di­stans-VM i Øst­fold, Nor­ge. Frå­gan är om det blir nå­got lik­nan­de i stads­sprin­tar­na i Kol­ding, Fre­de­ri­cia och Vej­le på halvön Jyl­land 2020.

Bild: Mår­ten Lång

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.