Fak­ta: Hand­bolls-EM

2020

Göteborgs-Posten - - Sport -

Spe­las: 9-26 ja­nu­a­ri. Spe­las i: Gö­te­borg, Mal­mö, Stock­holm, Trond­heim, Graz, Wi­en. An­tal del­ta­ga­re: 24 (för förs­ta gång­en i EM-sam­man­hang). Sve­ri­ges in­le­dan­de grupp­spels­mat­cher (samt­li­ga i Scan­di­na­vi­um): Schweiz (10 ja­nu­a­ri, 18.15), Slo­ve­ni­en (12 ja­nu­a­ri, 18.15), Po­len (14 ja­nu­a­ri, 18.15).

Till and­ra grupp­spels­run­dan går se­dan et­tan och två­an från re­spek­ti­ve grupp. Avan­ce­rar Sve­ri­ge hit kom­mer de spe­la i Mal­mö (den and­ra grup­pen spe­lar i Wi­en).

Fi­nal­spel: Se­mi­fi­na­ler, brons­match och fi­nal (samt match om fem­te pris) spe­las al­la på Te­le 2 are­na i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.