Sve­ri­ge–Ryss­land

Göteborgs-Posten - - Sport -

Var: Ostra­var Are­na, Ostra­va. När: Lör­dag kl 15.00.

TV/Ra­dio: TV6 och Vi­aplay kl 14.00, Ra­di­ospor­ten.

Så av­görs allt

Me­dalj­mat­cher­na spe­las på sön­dag, brons­mat­chen kl 15.00 och fi­na­len kl 19.00.

Sve­ri­ges väg till se­mi­fi­nal

Fin­land 3–2 e förl, Schweiz 5–2, Ka­zakstan 6–2, Slo­va­ki­en 6–2, Tjec­ki­en (kvart) 5–0.

Se­ger se­nast

Sve­ri­ge vann det se­nas­te mö­tet med Ryss­land i JVM-sam­man­hang, 4–3 ef­ter straf­far i grupp­spe­let 2017-18. När det kom­mer till slut­spels­mat­cher har rys­sar­na två ra­ka seg­rar, 2–1 ef­ter för­läng­ning i brons­mat­chen i Montre­al 2017 och 4–1 i se­mi­fi­na­len i To­ron­to 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.