Li­sa Nils­son

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Bor: Lä­gen­het i Stock­holm, hus i skär­går­den.

Fa­milj: Dött­rar­na Sig­ne, 12 och Ir­ma, 8. Ål­der: Fyl­ler 50 i au­gusti. ”Jag har rymt från al­la mi­na jäm­na fö­del­se­da­gar som vux­en. Det ska bli spän­nan­de att se om fes­ten blir av den här gång­en el­ler om jag rymt till Ho­no­lu­lu och sit­ter där helt en­sam.” Ak­tu­ell: Tur­ne­rar un­der 2020 med fö­re­ställ­ning­en ”Kvin­nan som är jag”. Kom­mer till Lo­rens­bergs­te­a­tern i Gö­te­borg den 9-11 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.