Porsche Cay­en­ne E-hy­brid

Göteborgs-Posten - - Motor -

En dun­der­klump med mix av sport­bil och prak­tisk var­dags­trans­port. Det är vad Porsche Cay­en­ne E-hy­brid er­bju­der, liksom en be­tyd­ligt läg­re skat­te­kost­nad jäm­fört med va­ri­an­ten ut­an bat­te­ri. Men hur mil­jö­vän­lig är den egent­li­gen?

Bil­der: Pontus Lundahl

Cay­en­ne är Porsches sto­ra suv som först lan­se­ra­des 2002. Den nu­va­ran­de är tred­je ge­ne­ra­tio­nen. Hy­brid­ver­sion kom 2010, men den­na är ny se­dan ett år till­ba­ka. Ne­re t v: En syn­ner­li­gen in­ne­hålls­rik för­armil­jö som det än­då är gans­ka en­kelt att ori­en­te­ra sig i. Mit­ten: Ladd­hy­brid­tek­nik och ett bat­te­ri på 14,1 ki­lo­wat­tim­mar med­ger drygt fy­ra mil på ren el­drift. T h: Ljus­ban­det över bak­par­ti­et är nu­me­ra ett sig­num för näs­tan al­la Porsches bil­mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.