Per­son hit­tad död – po­li­sen miss­tän­ker mord

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: En per­son har hit­tats död i Olofstorp i Gö­te­borg. Po­li­sen har star­tat en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de mord.

– För att ut­re­da döds­or­sak och ute­slu­ta even­tu­ellt brott, sä­ger An­na Gö­rans­son, po­li­sens pressta­les­per­son i Väst.

Lar­met kom in till po­li­sen 10.38 på lör­da­gen. Krop­pen, som en­ligt po­li­sen har le­gat ”ett tag” i ter­räng­en, ha­de då hit­tats av en pri­vat­per­son. Det finns än­nu inga upp­gif­ter om iden­ti­tet el­ler kön på den dö­da per­so­nen.

Po­li­sen spär­ra­de av plat­sen för en tek­nisk un­der­sök­ning och med­de­la­de att det upp­rät­tats en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de mord.

– För att ut­re­da döds­or­sak och ute­slu­ta even­tu­ellt brott, sä­ger An­na Gö­rans­son, po­li­sens pressta­les­per­son i Väst.

Po­li­sen av­vak­tar med att till­kän­nage yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter om hän­del­sen tills en iden­ti­tet är fast­ställd.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Benn­ha­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.