Fle­ra dö­da i bru­talt bak­håll i Moçam­bi­que

Göteborgs-Posten - - Världen -

Moçam­bi­que:

Fle­ra per­so­ner har dö­dats i ett bak­håll i nor­ra Moçam­bi­que i en pro­vins som är ut­satt för ett ji­ha­dis­tiskt upp­ror.

At­tac­ken sked­de mot en mi­ni­buss som på fre­da­gen skul­le kö­ra mel­lan stä­der­na Pal­ma och Pem­ba, en­ligt vad lo­kal­bor be­rät­tat för po­li­sen. Uppe­mot tio per­so­ner ska ha dö­dats när for­do­net stacks i brand. Ett 20-tal pas­sa­ge­ra­re fanns om­bord.

– Två barn brän­des till döds i for­do­net, ett barn fick hu­vu­det av­hug­get, sä­ger en by­bo till AFP och läg­ger till att en man blev hals­hug­gen fram­för hust­run och bar­nen.

– Fär­re än tio över­lev­de, sä­ger en an­nan by­bo.

I över två år har mi­li­tan­ta isla­mis­ter plå­gat den mesta­dels mus­lims­ka pro­vin­sen. Det­ta var årets förs­ta be­kräf­ta­de at­tack. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.