Eng­els­kans hen blev år­tion­dets ord

Göteborgs-Posten - - Världen -

USA:

Det ne­utra­la pro­no­me­net ”they” (de) är ut­sett till år­tion­dets ord av The Ame­ri­can Di­a­lect So­ci­e­ty. I eng­els­kan kan ”they” an­vän­das som svens­kans hen.

Van­ligt­vis upp­fat­tas ”they” som tred­je per­so­nen plu­ral, men i dag an­vänds ”they” allt mer av ic­ke-bi­nä­ra in­di­vi­der som in­te vill bli upp­fat­ta­de som man el­ler kvin­na.

Kon­kur­ren­ter till ”they” som 10-ta­lets ord var ”#BlackLi­vesMat­ter”, ”#MeToo”, ”cli­ma­te”, ”emo­ji”, ”me­me”, ”opi­o­id cri­ses” och ”wo­ke”.

90-ta­lets ord var ”web” och 00-ta­lets ”goog­le” en­ligt The Ame­ri­can Di­a­lect So­ci­e­ty. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.