Svensk ta­lang klar för West Ham

Göteborgs-Posten - - Sport -

19-åri­ga fot­boll­sta­lang­en Filip­pa Wal­lén är klar för West Ham i den eng­els­ka hög­sta­di­vi­sio­nen Su­per Le­a­gue, rap­por­te­rar Af­ton­bla­det.

Väns­ter­bac­ken har skri­vit på ett proff­skon­trakt med Lon­don­klub­ben som sträc­ker sig över nu­va­ran­de och näs­ta sä­song. Wal­lén har gjort fle­ra ung­doms­lands­kam­per för Sve­ri­ge och kom­mer när­mast från Brom­ma­poj­kar­na i eli­tet­tan. Hon var även ak­tu­ell för Pi­teå i da­mall­svens­kan.

– Jag har spe­lat tre sä­song­er i BP och vil­le kli­va ut­an­för min com­fort zo­ne. Pi­teå, som jag fick ett su­per­b­ra in­tryck av, var ett val men så kom West Ham och jag tänk­te att ska jag än­då ta ett kliv så känns det­ta li­te ro­li­ga­re, stör­re, sä­ger hon till Af­ton­bla­det.

West Ham lig­ger åt­ta i li­gan. I bör­jan av feb­ru­a­ri mö­ter la­get Chel­sea, där de svens­ka för­svars­spe­lar­na Mag­da­le­na Eriks­son och Jon­na An­ders­son spe­lar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.