Slotts­sko­gen/ Kungs­la­du­gård

Göteborgs-Posten - - Kultur -

– Al­la namn är på sätt och vis län­ka­de. Det finns näs­tan all­tid en kopp­ling. Om du kän­ner till Älvs­borgs fäst­ning vet du kanske att den över­togs av dans­kar­na och fick kö­pas till­ba­ka två gång­er. Det är det som kal­las Älvs­borgs lö­sen. Om du vet det för­står du sä­kert ock­så var­för det he­ter Nya Älvs­borg. Och du för­står ock­så var­för det he­ter Kungs­la­du­gård och Slotts­sko­gen som allt­så låg i an­slut­ning och till­hör­de slot­tet, sä­ger Carls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.