Hi­sing­en

Göteborgs-Posten - - Kultur -

– De här gam­la orts­nam­nen har en be­tyd­ligt läng­re histo­ria än namn­be­red­ning­en, kon­sta­te­rar Carls­son och hän­vi­sar till ”Svenskt ort­namnslex­i­kon” från Uppsa­la uni­ver­si­tet som me­nar att nam­net åter­finns re­dan på 1200-ta­let. Språk­fors­kar­na i Uppsa­la skri­ver att ”his” har en grund­be­ty­del­se som är un­ge­fär skil­ja. Hi­sing­en kan allt­så ha fått ett namn som för­kla­rar öns för­hål­lan­de till fast­lan­det – ”den av­skur­na” el­ler ”det skil­da”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.