Man kör­de mot tra­fi­ken på E6:an

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: Un­der nat­ten fick po­li­sen in ett fler­tal larm om att en per­son­bil kör­de i fel kör­fält, mot mö­tan­de tra­fik, på E6:an. Bi­len som fär­da­des norrut mot Ud­de­val­la kun­de stop­pas av po­li­sen i höjd med Ljungski­le, och man­nen som kör­de kun­de gri­pas. Det­ta ef­ter att van­sin­nes­fär­den på­gått i fle­ra mil.

– Ing­en ska­da­des, men det är na­tur­ligt­vis väl­digt tur­samt att ing­en olyc­ka in­träf­fa­de, sä­ger po­li­sens ta­les­per­son i Väst, An­na Gö­rans­son.

Fö­ra­ren, som var en man i 35-års­ål­dern, miss­tänks nu för ett fler­tal brott.

– Grov vårds­lös­het i tra­fi­ken, grovt ratt­fyl­le­ri och nar­ko­ti­ka­in­ne­hav, sä­ger An­na Gö­rans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.