Bil me­ja­de ner tu­ris­ter – sex om­kom

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ita­li­en: Sex per­so­ner, samt­li­ga tys­ka med­bor­ga­re, om­kom när en bil kör­de in i en grupp tu­ris­ter i sam­häl­let Lu­ta­go i Syd­ty­ro­len i nor­ra Ita­li­en. Tu­rist­grup­pen stod vid väg­kan­ten när bi­len kör­de in i den i hög has­tig­het nat­ten till sön­da­gen. De ha­de just kli­vit av en buss ef­ter en ute­kväll. Samt­li­ga om­kom­na var mel­lan 20 och 25 år gam­la.

De fles­ta av döds­off­ren kom­mer från det tys­ka för­bunds­lan­det Nordrhe­in-West­fa­len. El­va per­so­ner har förts till sjuk­hus. Fy­ra av dem har all­var­li­ga ska­dor.

Or­sa­ken till hän­del­sen, som in­träf­fa­de kloc­kan 01.15, är in­te klar­lagd. Den miss­tänk­te fö­ra­ren upp­ges va­ra en 28-årig man som var be­ru­sad när han greps av po­lis.

Runt 160 rädd­nings­ar­be­ta­re skic­ka­des till olycks­plat­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.