Ny be­grav­nings­plats för mor­dof­fer i Mex­i­ko

Göteborgs-Posten - - Världen -

Mex­i­ko: En ny be­grav­nings­plats ska byg­gas i en av Mex­i­kos far­li­gas­te stä­der, Ci­u­dad Juá­rez. An­led­ning­en är det sto­ra an­ta­let mor­dof­fer som in­te kun­nat iden­ti­fie­ras och som ing­en gör an­språk på.

På be­grav­nings­plat­sen ska mor­dof­fer från ett stort om­rå­de i del­sta­ten Chi­hu­a­hu­as nor­ra de­lar få plats.

Fler än 15 000 män­ni­skor mör­da­des i Ci­u­dad Juá­rez mel­lan 2008 och 2019. En­ligt of­fi­ci­ell sta­tistik mör­da­des 1 497 av dem un­der fjol­å­ret.

Se­dan i de­cem­ber 2006, när re­ge­ring­en in­led­de en mi­li­tär of­fen­siv mot drogkar­tel­ler­na, har runt 275 000 mord kon­sta­te­rats i he­la lan­det. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.