Ka­na­da tog guld ef­ter mäk­tig vänd­ning mot Ryss­land

Tre mål på li­te drygt sex mi­nu­ter vän­de JVM-fi­na­len i ishoc­key. Ka­na­da gick från 1–3 till 4–3 och vann fi­na­len. Akil Tho­mas blev stor guld­hjäl­te med sitt förs­ta mål i tur­ne­ring­en.

Göteborgs-Posten - - Sport - Gö­ran Sund­berg

När Max­im Sor­kin pric­ka­de bort­re krys­set bakom Ka­na­das mål­vakt Jo­el Ho­fer ef­ter 8.47 av den tred­je pe­ri­o­den in­ne­bar det 3–1 och Ryss­land ha­de ta­git grep­pet om sitt förs­ta guld på nio år.

Då slog Ka­na­da till med en ma­ka­lös spurt och tog en gruv­lig re­vansch för mö­tet i grupp­spe­let då Ryss­land vann med 6–0.

In­om lop­pet av 6.42 gjor­de ”Lönn­lö­ven” tre mål.

Con­nor McMi­chael drog i gång upp­hämt­ning­en nå­got tur­ligt när bac­ken Ca­len Ad­disons skott gick via en rysk spe­la­re och stud­sa­de på hans ben och in i mål.

Lag­kap­te­nen Bar­rett Hay­ton, Pho­e­nix­for­war­den som var ett frå­ge­tec­ken på grund av ska­da, kvit­te­ra­de till 3–3 i nu­me­rärt över­läge.

Se­dan slog Akil Tho­mas till med sitt förs­ta mål i tur­ne­ring­en ef­ter 16.02. Han fick fri­lä­ge och kun­de läg­ga in puc­ken när rys­ke mål­vak­ten Amir Mif­ta­chov mis­sa­de en stöt­bryt­ning.

I slu­tet dug­ga­de ut­vis­ning­ar­na tätt. Ryss­land spe­la­de ett tag sex mot tre – med mål­vak­ten ut­ploc­kad – men drog själ­va på sig ut­vis­ning­ar och i stäl­let kun­de Ka­na­da av­slu­ta mat­chen i spel fem mot tre. Där­med för­svann Ryss­lands chans att kvit­te­ra.

Det var ni­on­de gång­en som ishoc­keyns två stor­mak­ter möt­tes i JVM-fi­nal se­dan slut­spel in­för­des 1996 och fem­te gång­en Ka­na­da vann. To­talt var det Ka­na­das 18:e guld i histo­ri­en.

Bild: Si­mon Haste­gård

Ka­na­das Bar­rett Hay­ton fi­rar gul­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.