Char­lot­te Kal­la bröt sta­ven: ”Blev ir­ri­te­rad”

Göteborgs-Posten - - Sport - Si­mon Sjöstrand Las­se Mann­hei­mer

Bäs­ta svens­ka – men långt från tä­ten. Char­lot­te Kal­la bröt sta­ven i den av­slu­tan­de klätt­ring­en och slu­ta­de tol­va i Tour de Ski.

– Det gäl­ler att in­te ge upp och fort­sät­ta faj­tas, sä­ger hon.

Char­lot­te Kal­la ha­de ett tungt Tour de Ski. Som bäst blev det en ni­on­de­plats i den in­le­dan­de masstar­ten för den svens­ka skid­stjär­nan och i den av­slu­tan­de klätt­ring­en i masstar­ten upp­för Al­pe Cer­mis gri­na­de otu­ren hen­ne i an­sik­tet på nytt.

32-åring­en bröt sta­ven i ett av de bran­ta par­ti­er­na och gick i mål som el­va, två mi­nu­ter och fem­ton se­kun­der ef­ter seg­ran­de The­re­se Jo­haug.

– Jag tap­pa­de li­te fo­kus när jag bröt sta­ven och blev li­te ir­ri­te­rad på mig själv, sä­ger Kal­la och fort­sät­ter:

– Jag låg li­te för nä­ra Astrid (Uh­ren­holdt Jacob­sen) och gick ner på knä och bröt sta­ven. Det var en fin­ländsk le­da­re som gav mig en ny stav och det är jag väl­digt tack­sam för.

I slut­ställ­ning­en blev det en tolf­te­plats för Kal­la, som där­med blev bäs­ta svens­ka.

– Det blev in­te de re­sul­ta­ten jag ha­de hop­pats på in­nan sä­song­en drog i gång, men det hand­lar myc­ket om självre­spek­ten att in­te ge upp och fort­sät­ta faj­tas. Jag kän­ner än­då att jag har gett det jag har kun­nat i al­la etap­per, sä­ger svens­kan.

Som dock fort­sat­te med själv­kri­ti­ken.

– Som sprin­ten i går... hur sak­ta kan det gå egent­li­gen? Men jag är än­då nöjd med hur jag har ge­nom­fört det.

Nu blic­kar hon fram­åt mot näs­ta tour – den nya Ski Tour 2020, ett nytt etapp­lopp som ar­ran­ge­ras mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge i feb­ru­a­ri med start i Ös­tersund och mål­gång i Trond­heim.

– Det känns jät­tein­tres­sant att se vad tou­ren kan bli. Det känns som ett spän­nan­de upp­lägg, fram­för allt att det går i Ös­tersund, Åre och Trond­heim-re­gi­o­nen där man vet att det finns ett ge­nu­int skid­in­tres­se. Jag tror att det kan bli en grym stäm­ning.

Där up­pe trivs du?

– Där trivs jag.

Bild: Mat­hi­as Ber­g­eld

Char­lot­te Kal­la slu­ta­de på en tolf­te­plats i Tour de Ski.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.