My­h­rer nä­ra pal­len i Zagreb

Göteborgs-Posten - - Sport -

Al­pint: Nä­ra pal­len – men ba­ra nä­ra. André My­h­rer fick nöja sig med fjär­de plats i Zagrebs världs­cupsla­lom. Den svens­ke al­pin­stjär­nan, som vann på or­ten 2011, ha­de 18 hund­ra­de­lar upp till pal­len ef­ter förs­ta åket och låg sexa, lyc­ka­des se­dan klätt­ra två pla­ce­ring­ar i and­ra och var till slut tio hund­ra­de­lar från pal­len.

– Ett bra åk. Det var li­te mer upp­åkt än i förs­ta, men jag för­sök­te gå för det och väx­la upp tem­pot, sa­de My­h­rer i SVT.

My­h­rer får där­med vän­ta på sin and­ra pall­plats för sä­song­en, som är hans sista.

Clé­ment Noël, Frank­ri­ke, vann täv­ling­en i Zagreb, sju hund­ra­de­lar fö­re schwei­za­ren Ra­mon Zen­häu­sern och tju­go­nio fö­re ita­li­e­na­ren Alex Vi­nat­zer. (TT)

Bild: Gabri­e­le Fac­ci­ot­ti

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.