10% ra­batt på din hel­gre­sa med MTR Ex­press

Göteborgs-Posten - - Debatt -

MTR Ex­press kör mel­lan Gö­te­borg-Stock­holm. Du får 10% ra­batt på ut­val­da av­gång­ar med avre­sa fre-sön. Er­bju­dan­det finns i ett be­grän­sat an­tal plat­ser fram till 31/12 2019, kan ej kom­bi­ne­ras med and­ra ra­bat­ter. Ra­bat­ten ges på bil­jet­ty­per­na FIX och FLEX och gäl­ler en­dast för vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.