Tysk mål­vakt död – släpp­te omdis­ku­te­rat VM-mål

Göteborgs-Posten - - Sport -

Han släpp­te in ett av ti­der­nas mest kon­tro­ver­si­el­la fot­bolls­mål. Nu har den tys­ke mål­vak­ten Hans Til­kowski av­li­dit, 84 år gam­mal.

”En väl­digt fin man”, skri­ver den eng­els­ke VM-hjäl­ten Ge­off Hurst på Twit­ter.

Det var Hurst som gjor­de må­let som av­gjor­de VM-fi­na­len 1966 mel­lan Eng­land och då­va­ran­de Väst­tyskland. Må­let gav även Hans Til­kowski en plats i fot­bolls­hi­sto­ri­en, fast kanske in­te på det sätt han drömt om.

Hursts skott fram till 3–1 i för­läng­ning­en träf­fa­de rib­ban, stud­sa­de ned på mål­lin­jen och blev god­känt av do­ma­ren Gott­fri­ed Di­enst.

Men var bol­len verk­li­gen över mål­lin­jen? Det har fot­bolls­hi­sto­ri­ker och sup­port­rar dis­ku­te­rat se­dan dess.

Eng­land vann till slut fi­na­len på Wem­bley i Lon­don med 4–2 ef­ter ett hat­t­rick av Hurst och blev världs­mäs­ta­re för förs­ta – och hit­tills en­da – gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.