Fö­del­se­da­gar

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 35 år se­dan, 1985, föd­des den brit­tis­ke ra­cer­fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton. Han seg­ra­de med en po­ängs mar­gi­nal och blev den dit­tills yngs­te for­mel 1-världs­mäs­ta­ren 2008. Vid de­bu­ten året in­nan ha­de han va­rit en po­äng ef­ter to­tal­seg­ra­ren Ki­mi Rä­ik­kö­nen. Ef­ter 2014 har Ha­mil­ton er­öv­rat VM-ti­teln vid fle­ra till­fäl­len, se­nast sä­song­en 2019.

För 82 år se­dan, 1938, föd­des skå­de­spe­la­ren Le­na Gran­ha­gen. Hon var knu­ten till Stock­holms Stads­tea­ter mel­lan 1967–1998. Där spe­la­de hon hu­vud­rol­len i ex­em­pel­vis ”Den go­da män­ni­skan i Se­zu­an” (1971). Hon har ock­så med­ver­kat i fle­ra fil­mer, som ”Glas­blå­sarns barn” (1998).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.