Många rö­da da­gar gav brist på kött­färs

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Livs­me­del: Det rå­der brist på kött­färs i Norr­bot­tens län. Ovan­ligt få var­da­gar un­der jul- och ny­års­hel­ger­na i kom­bi­na­tion med att kött­färs är en färskva­ra är or­sa­ken till att bli­vit tomt på bu­tik­shyl­lor­na.

– Och det har med pla­ne­ring att gö­ra. Till­gång och ef­ter­frå­gan har in­te va­rit i ba­lans, sä­ger Mag­nus Nils­son, vd för charkoch kött­pro­du­cen­ten Nyh­léns Hu­go­sons.

På Coop Ör­nä­set i Lu­leå finns ba­ra fryst svensk kött­färs kvar och li­te ir­ländsk färsk färs. På Ica Kvan­tum i sam­ma stad har fle­ra kött­färs­sor­ter va­rit slut, sär­skilt da­gar­na ef­ter ny­år, och det är fort­fa­ran­de brist. (TT)

Ar­kiv­bild: Clau­dio Bre­sci­a­ni

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.