Frans­ka stor­sla­lom­stjär­nan ope­re­rad

Göteborgs-Posten - - Sport -

Al­pint: Den två­fal­di­ga världs­mäs­ta­rin­nan i stor­sla­lom, fran­sys­kan Tes­sa Wor­ley, har ge­nom­gått ett artro­sko­pi­ingrepp av sitt hög­ra knä. En­ligt frans­ka skid­för­bun­det hand­lar det om en ”puts­ning” och Wor­ley kom­mer snart att va­ra till­ba­ka i täv­lings­bac­kar­na.

30-åring­en ska­da­de knät i de­cem­ber 2018. I april i fjol gjor­des en förs­ta ”puts­ning” av me­nis­ken.

Wor­ley in­led­de världs­cup­sä­song­en med en tred­je­plats i Söl­dens stor­sla­lom. Hon har där­ef­ter va­rit fem­ma, el­va och åt­ta i fa­vo­rit­gre­nen.

Ar­kiv­bild: Ha­rald Ste­i­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.