Svenskla­get Nashvil­les trä­na­re får spar­ken

Göteborgs-Posten - - Sport -

Fy­ra för­lus­ter på fem mat­cher. Det blev för myc­ket för svenskla­get Nashvil­les led­ning som spar­kar NHL-trä­na­ren Pe­ter La­vi­o­let­te och den as­si­ste­ran­de Ke­vin McCart­hy.

Be­ske­det var ovän­tat, trots den tunga svi­ten. För en knapp vec­ka se­dan sa­de ge­ne­ral ma­na­gern Da­vid Poi­le i en ra­di­o­in­ter­vju, en­ligt NHL, att han ”in­te över­väg­de att gö­ra någ­ra för­änd­ring­ar på trä­nar­si­dan”.

Un­der si­na 5,5 år som hu­vud­trä­na­re i Pre­da­tors för­de La­vi­o­let­te la­get till Stan­ley Cup-fi­nal 2017, där de för­lo­ra­de mot Pitts­burgh Pen­gu­ins.

Ny trä­na­re blir John Hy­nes, som för en må­nad se­dan fick läm­na trä­nar­rol­len i New Jer­sey.

I Nashvil­le spe­lar fy­ra svens­kar: Vik­tor Ar­vids­son, Filip Fors­berg, Cal­le Järn­krok och Mat­ti­as Ek­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.