Nytt grepp om klas­sisk vam­pyr

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

I ”Dracu­la” be­ger sig ad­vo­ka­ten Jo­nat­han till Trans­syl­va­ni­en för att mö­ta en ny kli­ent. Mi­ni­se­ri­en byg­ger del­vis på Bram Sto­kers klas­sis­ka ro­man med sam­ma namn, men med skill­na­den att histo­ri­ens per­spek­tiv är Dracu­las, in­te män­ni­skor­nas. Net­flix

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.