Ma­ria Bäck och Jo­se­fin Neldén

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Ma­ria Bäck: född 1980 i Gö­te­borg. Hon är ut­bil­dad bland an­nat vid Den Dans­ka Film­sko­lan i Kö­pen­hamn och ar­be­tar som re­gis­sör och ma­nus­för­fat­ta­re. Hen­nes lång­films­de­but, do­ku­men­tä­ren ”I re­mem­ber when I die”, be­lö­na­des på Gö­te­borgs filmfes­ti­val 2016.

Jo­se­fin Neldén: född 1984 i Gö­te­borg. Slog ige­nom i Ulf Malm­ros film ”Tje­na­re kung­en” 2005. No­mi­ne­ra­des 2014 till en Guld­bag­ge för bäs­ta kvinn­li­ga bi­roll för sin tolk­ning av Le­na ”Känn ing­en sorg”. Fick stort ge­nom­slag som Mar­ga­re­ta ”Mag­gan” Nils­son i SVT-se­ri­en ”Vår tid är nu”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.