Vol­vo 240 - en svensk ikon fyl­ler 45 år

Göteborgs-Posten - - Guiden -

Årets te­maut­ställ­ning är den den kult­för­kla­ra­de 240-mo­del­len. Be­sö­ka­re kan bland an­nat be­skå­da IKEA-grun­da­ren Ing­var Kamprads pri­va­ta ex­em­plar. Vol­vo 240 var länge den svens­ka folk­bi­len. Av­gift. Vol­vo Mu­se­um, Aren­dals Skans. Kl. 10-17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.