Di­a­na Or­ving

Göteborgs-Posten - - Namn -

Ål­der: Fyl­ler 35 år på fre­dag.

Gör: Konst­när och mo­deska­pa­re med kläd­mär­ke un­der eget namn.

Bor: Stock­holm.

Fa­milj: Sam­bo, mam­ma, syst­rar.

Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Med fa­milj och kom­pi­sar.”

Om att fyl­la 35: ”Åren mel­lan 30 och 35 har gått jät­te­snabbt. Men det blir kul, jag kän­ner att jag är på en bra plats i li­vet.” Fa­vo­rit­hem­ma­syss­la: ”Lig­ga i sof­fan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.