Fö­del­se­da­gar

Göteborgs-Posten - - Namn -

• För 41 år se­dan, 1979, föd­des den för­ra elit­fot­bolls­spe­la­ren Han­na Ljung­berg.

På me­rit­lis­tan har hon sju SM-guld med Umeå IK samt Ue­fa Wo­men’s Cup 2003 samt 2004. Ljung­berg spe­la­de 130 lands­kam­per un­der åren 1996–2008 och var med om att ta EM-sil­ver 2001 och VM-sil­ver 2003. Hon till­de­la­des Di­a­mant­bol­len 2002, sam­ma år som hon vann all­svens­kans skyt­te­li­ga med 39 mål. Hon har ock­så ver­kat som trä­na­re.

• För 51 år se­dan, 1969, föd­des för­fat­ta­ren och mu­si­kern Mat­ti­as Alk­berg. Han var med om att star­ta ban­det The Be­ar Qu­ar­tet 1989, som ex­em­pel­vis har gett ut al­bu­met ”Mon­ty Pyt­hon” (2010). Där är han verk­sam som sång­a­re, gi­tar­rist och låt­skri­va­re. Alk­berg har ock­så släppt so­lo­al­bum, bland an­nat ”Åt­minsto­ne ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens” (2017). Han har där­till skri­vit dikt­sam­ling­ar, of­ta med själv­bi­o­gra­fiskt anslag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.