SPETSSTRID­EN

Göteborgs-Posten - - Sport -

V86-1: (3) för­sö­ker få spets och stär­ker sin vinst­chans om tak­ti­ken lyc­kas.

V86-2: (1) och (2) stri­der från bör­jan. Myc­ket av­görs di­rekt då spetsstrid­en är vik­tig. V86-3: (3) är snabb ut men (4) än­nu me­ra an­ge­lä­gen och vill kom­ma till spets. V86-4: (4) min spetsfa­vo­rit och tar den om fel­fri. Hon är gyn­nad om hon hit­tar tä­ten. V86-5: (6) sik­tar på spets men (8) är tuff och tål att mang­la ut­vän­digt.

V86-6: (1) sik­tar på att kö­ras i spets. V86-7: (2) spetschans om ladd­ning men han kom­mer att bli ut­ma­nad av ho­tet (7). V86-8: (2) satt i spets runt om se­nast och sik­tar dit igen. (6) och (7) ock­så ak­tu­el­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.