Kvin­na an­mäls ef­ter falsklarm om våld­täkt

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: Kvin­nan som slog larm om att hon ut­satts för över­falls­våld­täkt i en gång­tun­nel i Halm­stad har nu själv bli­vit po­li­san­mäld. Hen­nes sam­tal till 112 den 3 ja­nu­a­ri led­de till ett stort po­lispå­drag, men i se­na­re po­lis­för­hör fram­gick det att hon in­te ha­de bli­vit ut­satt för våld­täkt. Kvin­nan är nu miss­tänkt för miss­bruk av lar­man­ord­ning.

– Jag är väl­digt glad att vi la­de ner så myc­ket re­sur­ser som vi gjor­de. Det är li­ka vik­tigt att kla­ra upp ett fall om det har hänt som om det in­te har hänt, sä­ger kom­mis­sa­rie Ing­er Ohls­son.

Det har in­te fram­gått var­för kvin­nan age­ra­de som hon gjor­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.