Ma­li skic­ka­de fräc­ka twee­tar om Trump

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ma­li: Fle­ra ovän­tat rätt­fram­ma in­lägg om USA:s pre­si­dent Do­nald Trump skrevs på mån­da­gen på Ma­lis pre­si­dent Ibra­him Bou­bacar Kei­tas of­fi­ci­el­la Twit­ter­kon­to.

Det stod att Trump be­gått en ”fuck-up” – klan­tat till det, med hår­da­re ord – när han be­ord­ra­de at­tac­ken mot den irans­ke ge­ne­ra­len So­lei­ma­ni. Trump ”ho­tar världs­fre­den och har gjort att USA är en skurk­stat”, lyd­de ett an­nat in­lägg.

En ti­di­ga­re ta­les­man för pre­si­den­ten med­de­lar att det var ”ett be­klag­ligt han­te­rings­fel” och att han blan­dat ihop pre­si­den­tens Twit­ter­kon­to med sitt eget. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.