Sum­mer­burst nob­bar Stock­holm – sat­sar allt på jät­te­fest på Ul­le­vi

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Sum­mer­burst: Sum­mer­burst har bli­vit en tra­di­tion på Ul­le­vi i skolav­slut­nings­ti­der. När fes­ti­va­len nu fyl­ler tio år väl­jer man att pa­u­sa fes­ten i Stock­holm och en­bart fo­ku­se­ra på Gö­te­borg.

Den 5 och 6 ju­ni blir det EDM-fest på fy­ra oli­ka sce­ner på och i an­slut­ning till Ul­le­vi. Pro­duk­tio­nen ska en­ligt ar­ran­gö­ren blir stör­re än nå­gon gång ti­di­ga­re.

”Det går in­te att be­skri­va hur pep­pa­de vi är. Nu vill vi verk­li­gen hyl­la fes­ten och EDM-mu­si­ken som gen­re! Med al­la fy­ra sce­ner på plats och ex­tra myc­ket kon­fet­ti kom­mer det bli det störs­ta vi har gjort nå­gon­sin och vi ser oer­hört myc­ket fram emot att pre­sen­te­ra vår li­ne up! – häl­sar An­ders Bo­st­röm, Fes­ti­val­ge­ne­ral för Sum­mer­burst i ett press­med­de­lan­de.

De fy­ra sce­ner­na är Mainstage, Gar­den Stage, Lo­ve Af­fair samt Ori­on Area som al­la har oli­ka in­rikt­ning.

Bil­jet­ter­na till årets Sum­mer­burst släpps den 27 ja­nu­a­ri. (GP)

Ar­kiv­bild: An­na Svan­berg

räk­na med full­satt ul­le­vi när sum­mer­burst fyl­ler tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.