Do­men mot Sa­ga Ber­lin prö­vas i HD

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Kul­tur: Konst­nä­ren Sa­ga Ber­lin får pröv­nings­till­stånd i Högs­ta dom­sto­len se­dan hon dömts i bå­de tings­rätt och hov­rätt för grov ska­de­gö­rel­se, skri­ver Da­gens Ju­ri­dik.

Det HD ska prö­va är om hov­rät­ten ha­de rätt att av­gö­ra må­let ut­an nå­gon hu­vud­för­hand­ling.

2016 greps konst­nä­ren ef­ter att ha sprejmå­lat en sä­songs­stängd ut­om­hus­bas­säng i Hä­gersten i söd­ra Stock­holm till ett konst­pro­jekt.

Hon fäll­des i tings­rätt och hov­rätt för grov ska­de­gö­rel­se och döm­des till vill­kor­lig dom och dags­bö­ter samt att be­ta­la Stock­holm stad 280 000 kro­nor i ska­de­stånd. (TT)

Ar­kiv­bild: Ma­lin Ho­el­stad

sa­ga Ber­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.