Star­ka et­tor i Pre­mi­er Le­a­gue

Göteborgs-Posten - - Sport - Hen­rik Halvords­son hen­rik.halvords­[email protected]

Veckans Stryk­tips­ku­pong be­står av sex mat­cher från Pre­mi­er Le­a­gue och sju från Cham­pi­ons­hip.

I Pre­mi­er Le­a­gue hit­tar vi fle­ra hem­mafa­vo­ri­ter som ska ses med go­da möj­lig­he­ter på lör­dag. Ku­pong­en in­leds dock med Tot­ten­ham mot Li­ver­pool där ta­bel­let­tan ska ses med go­da möj­lig­he­ter trots bor­ta­plan. Hem­ma­la­get har in­te alls över­ty­gat un­der de se­nas­te vec­kor­na sam­ti­digt som man kom­mer till spel ut­an ska­da­de Har­ry Ka­ne och Mous­sa Sis­so­ko. Li­ver­pool väg­rar slå av på tak­ten och är svårt att gå emot i dags­lä­get.

Newcast­le hop­pas få till­ba­ka ett par spe­la­re men störs fort­fa­ran­de av ska­dor och back­lin­jen är för­sva­gad. Kom­mer från tre ra­ka för­lus­ter med nio in­släpp­ta mål. Wol­ver­hamp­ton kom in­te upp i nor­mal ni­vå mot Wat­ford men har i öv­rigt vi­sat fin form en läng­re tid. Har ba­ra för­lo­rat en av si­na el­va se­nas­te mat­cher på Mo­li­neux. Wil­ly Bo­ly sak­nas fort­fa­ran­de sam­ti­digt som Di­o­go Jo­ta är tvek­sam till spel, men i öv­rigt är det ing­en fa­ra på ska­de­fron­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.