111

Göteborgs-Posten - - Namn -

…me­ter hög och 3,8 kilo­me­ter lång blev As­su­an­dam­men som bör­ja­de byg­gas för 60 år se­dan, 1960. Den däm­de upp Ni­len med runt 42,6 mil­jo­ner ku­bik­me­ter jord och sten och stod fär­dig 1971. Dam­men upp­för­des för att re­gle­ra vat­ten­flö­det och pro­du­ce­ra el i ett kraft­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.