Mal­ta – Me­del­ha­vets skatt­kis­ta 15 da­gar

Göteborgs-Posten - - Namn -

Upp­täck den­na väl­fyll­da 7000-åri­ga ar­ki­tek­to­nis­ka skatt­kis­ta med ett im­po­ne­ran­de kul­tu­rellt och hi­sto­riskt arv. Mal­ta är ett mång­kul­tu­rellt land in­spi­re­rat bå­de av Afri­ka, Eu­ro­pa och av Mel­la­nöstern. 4-stjär­nigt ho­tell. Pris: 13.995 kr. Svensk­ta­lan­de gui­de. Av­re­sa från Gö­te­borg 13/3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.