Fak­ta: Här är de no­mi­ne­ra­de

Göteborgs-Posten - - Kultur - Läs mer: Se no­mi­ne­ra­de i al­la ka­te­go­ri­er på gp.se/kul­tur

Bäs­ta film:

”438 da­gar”

”And then we dan­ced” ”Om det oänd­li­ga” ”Su­ne – best man” ”Transnist­ra”

Bäs­ta re­gi:

Le­van Akin för ”And then we dan­ced”

Roy An­ders­son för ”Om det oänd­li­ga”

Jon Holm­berg för ”Su­ne – best man”

Pel­la Kå­ger­man och Hu­go Lil­ja för ”Ania­ra”

Bäs­ta kvinn­li­ga hu­vud­roll:

Per­nil­la Au­gust för rol­len som Britt-Ma­rie i ”Britt-Ma­rie var här”

Vig­dis Hent­ze Björck för rol­len som Jo­han­na i ”Få­gel­fång­a­rens son”

Eme­lie Gar­bers för rol­len som mi­maro­ben i ”Ania­ra”

San­na Sun­dqvist för rol­len som Ni­ki i ”Ring mam­ma!”

Bäs­ta man­li­ga hu­vud­roll:

Le­van Gel­bak­hi­a­ni för rol­len som Me­rab i ”And then we dan­ced”

Jo­nas Karls­son för rol­len som Han­nes Rå­stam i ”Quick”

Jo­han­nes Kuhn­ke för rol­len som An­ders i ”Jag kom­mer hem igen till jul”

Gustaf Skars­gård och Ma­ti­as Va­re­la för si­na rol­ler som Mar­tin Schib­bye och Jo­han Pers­son i ”438 da­gar”

Bäs­ta kvinn­li­ga bi­roll:

Evin Ah­mad för rol­len som Mag­gie i ”Ring mam­ma!”

Al­ba Au­gust för rol­len som Jen­ny Küt­tim i ”Quick”

Sis­se­la Benn för sin roll som Ka­rin i ”Su­ne – best man”

Bi­an­ca Cru­zei­ro för rol­len som Isa­gel i ”Ania­ra”

Bäs­ta man­li­ga bi­roll:

To­mas von Bröms­sen för rol­len som mor­far Hel­mer i ”Su­ne – best man”

Da­vid Den­cik för rol­len som Stu­re Berg­wall i ”Quick”

Ulf Sten­berg för rol­len som Mat­hi­as i ”Fra­em­ling”

Bachi Va­lishvi­li för rol­len som Irak­li i ”And then we dan­ced”

Bäs­ta ma­nus:

Le­van Akin för ma­nu­set till ”And then we dan­ced”

Roy An­ders­son för ma­nu­set till ”Om det oänd­li­ga”

Li­sa Aschan för ma­nu­set till ”Ring mam­ma!”

Er­lend Loe för ma­nu­set till ”Quick”

Bäs­ta fo­to:

Li­sa­bi Fri­dell för fo­tot i ”And then we dan­ced”

Rag­na Jor­ming för fo­tot i ”Quick”

Aril Wret­blad för fo­tot i ”Eld & lå­gor”

Bäs­ta ut­länds­ka film:

”Ka­per­naum”, re­gi Na­di­ne La­ba­ki

”Mar­ri­a­ge sto­ry”, re­gi No­ah Baum­bach

”Pa­ra­sit”, re­gi Bong Joon-ho

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.