Miss­tänkt mord­brand – man hit­tad död

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: En man har hit­tats död i en vil­la i Tra­ne­mo kom­mun. Han ha­de dött till följd av en brand och po­li­sen kan in­te ute­slu­ta att ett brott lig­ger bakom.

– Vi har un­der­rät­tat an­hö­ri­ga men vi har allt­så in­te helt kun­nat fast­stäl­la iden­ti­te­ten på per­so­nen ge­nom en oku­lär be­sikt­ning, sä­ger Lin­nea Bo­st­röm, jour­ha­van­de för­un­der­sök­nings­le­da­re vid po­li­sen i Borås.

Det var gran­nar som lar­ma­de vid lunch­tid på ons­da­gen. När po­li­sen kom fram var hu­set del­vis rök­fyllt och man­nen var död. Bran­den ska ha slock­nat av sig självt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.