Per­son­lig as­si­stent tog emot mil­jon­mu­ta

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: Fy­ra per­son­li­ga as­si­sten­ter döms av Ble­kinge tings­rätt för att ha ta­git emot mu­tor. En av dem fick kon­tan­ter och fas­tig­he­ter vär­da sam­man­lagt 11,6 mil­jo­ner kro­nor av mam­man till den per­son hon var as­si­stent åt.

Det­ta mås­te hon nu läm­na ifrån sig. Hon döms till vill­kor­lig dom och 200 dags­bö­ter för grovt ta­gan­de av mu­ta. Un­der rät­te­gång­en för­sva­ra­de hon sig med att gå­vor­na hon fått in­te ha­de nå­gon kopp­ling till hen­nes jobb ef­tersom hon bli­vit nä­ra vän med mam­man, men dom­sto­len gjor­de sam­ma be­döm­ning som åkla­ga­ren. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.