Nya rymd­pro­me­na­der för Jes­si­ca Meir

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Rymden: Svensk-ame­ri­kans­ka ast­ro­nau­ten Jes­si­ca Meir ska ut på nya rymd­pro­me­na­der, med­de­lar ame­ri­kans­ka rymd­sty­rel­sen Na­sa.

I ok­to­ber i fjol skrev Meir, till­sam­mans med kol­le­gan Christi­na Koch, histo­ria då de ge­nom­för­de den förs­ta helt kvinn­li­ga rymd­pro­me­na­den. Den 15 och 20 januari är det dags igen för dem att ta sig ut­an­för rymd­sta­tio­nen ISS. Det blir and­ra och tred­je rymd­pro­me­na­den för Meir, me­dan Koch boc­kar av nummer fem och sex. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.